Hemmaröstning

En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe, kan rösta hemma under förhandsröstningstiden. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16.00 till Centralvalnämnden, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES, tel. 06-2249111.

En närståendevårdare som bor i samma hushåll, och som har Närpes som hemkommun, får rösta i samband med hemmaröstningen.

Mer information om hemmaröstning finns på justitieministeriets valsidor.