Närpes stad i sociala medier

Sociala medier

Sociala medier fungerar bra som både informations- och marknadsföringskanal till invånarna. Eftersom användningen av sociala medier har blivit allt vanligare under de senaste åren har vi samlat in information om vilka enheter (enheter inklusive skolor, projekt eller evenemang i stadens regi) som använder sig av ett socialt medium.

Officiella:

Närpes stads officiella Facebook-sida
Närpes stads officiella Instagram-sida

Kultur, fritid och unga:

Fritidsavdelningens Facebook-sida
Simhallens Facebook-sida
Skolmusikkårens Facebook-sida
Skolmusikkårens Instagram-sida
Vuxeninstitutets Facebook-sida
Vuxeninstitutets Instagram-sida
Stadsbibliotekets Facebook-sida

Småbarnspedagogik och utbildning:

Bildningens Facebook-sida
Närpes gymnasiums Facebook-sida
Närpes högstadieskolas Instagram-sida 

Turism:

Visit Närpes Facebook-sida
Visit Närpes Instagram-sida

Övrigt:

Ungdomsfullmäktiges Instagram-sida

Kommunkoncernen:

Närpes Bostäders Facebook-sida
Dynamonets Facebook-sida
Mittistans Facebook-sida

Stadens intressesammanslutningar:

Dynamo Närpes Facebook-sida
Dynamo Närpes Instagram-sida