Tillgänglighetsutlåtande

Man ser händerna på en blind person som läser en punktskrift

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.narpes.fi/ och har upprättats / uppdaterats 14.12.2022.

Nuvarande version av Närpes stads webbplats publicerades år 2022.

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Vårt mål är att erbjuda användarna tillgängliga webbtjänster. Vi vill utveckla webbtjänstens användbarhet, begriplighet och tydlighet för att alla slags användare ska ha nytta av sidorna i alla situationer oberoende av funktionsnedsättningar.

För närvarande uppfyller webbplatsen till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Dessutom gör vi egna iakttagelser om tillgängligheten bland annat genom att använda hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • Dokument med ändelsen .PDF uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven. Vi åtgärdar för tillfället dessa och de blir tillgängliga vartefter de förnyas. 
  • Vissa funktioner och innehåll som importeras från utomstående leverantörer eller samarbetspartners kan vara otillgängliga. Dessa kan vara t.ex. platsannonser (Kuntarekry) eller information om evenemang. (Österbottens evenemangskalender) Vi ställer krav på våra samarbetspartners att göra sina tjänster tillgängliga.

Tillgänglighetsbrister som inte omfattas av lagstiftningens krav

  • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor).
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst eller har du förbättringsförslag?

Ta kontakt och beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Via vårt kontaktformulär
https://www.narpes.fi/ge-feedback-pa-var-nya-webbsida/

Per e-post
staden@narpes.fi

Per telefon
06-2249111

Du kan också kontakta vår webbkoordinator direkt på telefonnummer:
040-6817567

Tillsynsmyndigheten
Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten
Vi erbjuder hjälp och stöd för de användare för vilka den digitala tjänsten inte är tillgänglig via servicepunkten i Närpes.