Tekniska nämnden

Vägarbetare fixar en gångbana

Tekniska nämnden ombesörjer den tekniska servicen i staden. Nämnden handhar byggnads-, planläggnings-, kommunal- och allmäntekniska frågor. Dessutom handhar nämnden de ärenden, som enligt byggnadslagen och -förordningen samt annan lagstiftning ankommer på byggnadsnämnden. Nämnden skall också erbjuda stadens invånare i mån av möjlighet service i tekniska frågor och fungera som kontaktlänk till olika tekniska institutioner.
Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och lika många personliga ersättare.

Tekniska nämnden 2021 – 2025

OrdinariePersonliga ersättare
Ordförande Sten JohanSjöström Yvonne
Vice ordf. Strandberg SebastianJohansson Emma
Gjäls GöranRosendahl Rainer
Heikfolk PetraStoor Thomas
Hellman ErikaHöglund Daniel
Krook IsabellaEklund John
Simons StigSmith Johanna
Stenberg BrittaFranzén Kennet
Velic´ AdmiraWilson Siv
Vikstrand MagnusWitans Siv
Sjökvist PeterSvarvar Kent-Johan
Stadsstyr.repr Högback Kenneth