Rivningslov eller -anmälan

Rött litet hus som förfallit

Rivningslov krävs för byggnader som finns på detaljplaneområde, i övriga fall krävs anmälan.

I första hand ber vi er att ansöka om lov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Vid ansökan om rivningslov på detaljplaneområde ska följande handlingar bifogas:

Ansökningsblankett1 ex.
Redovisning av byggavfall1 ex.
Situationsplan1 ex.
Karta1 ex.

Vid anmälan om rivning utanför detaljplaneområde ska följande handlingar bifogas:

Ansökningsblankett1 ex.
Redovisning av byggavfall1 ex.
Karta1 ex.

Genvägar