Wilma

Wilmalogo

Närpes stads bildningsväsende använder Wilma som en plattform för kontakt mellan eleven och skolan samt skolan och hemmet.

I Wilma kan eleven se sitt schema, följa med sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med sina lärare.

I Wilma kan lärare bland annat mata in vitsord, lektionsanteckningar och frånvaro samt kommunicera med elever och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut elevens frånvaro, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av skolans personal, ledning och elevvårdspersonal.

Elevens skola ger information om hur användningen av Wilma sker i skolvardagen. Skolan hjälper även vårdnadshavarna att komma igång med användandet av Wilma samt ger vårdnadshavarna inloggningsuppgifter.