Päikky

Närpes har i bruk det elektroniska systemet Päikky.
Päikky riktar sig till föräldrar och används för planering och uppföljning av barnets tider i småbarnspedagogiken. När barnet kommer till daghemmet loggas det in via enhetens telefonen och när barnet hämtas loggas det ut.

Planera barnets tider i småbarnspedagogiken så noggrant som möjligt. De tider som du planerar för barnet i Päikky används som grund för bl.a. fördelningen av personalresurser, planeringen av barnens verksamhet och personalens arbetsskiften samt mängden måltider som ska beställas.

Beakta att barnet inte kan använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

Nivåer som utgör grunden för uträknande av dagvårdsavgiften är följande:

Max 60h/mån (1-14h/vecka)

Max 86h/mån (15-20h/vecka)

Max 115h/mån (21-27h/vecka)

Max 149h/mån (28-34h/vecka)

150h eller mera/mån (minst 35h/vecka)

Päikky är till för att effektivera administrationen och därmed lösgöra mera tid för arbete i barngruppen. Man använder registreringen som underlag för fakturering av månadsavgiften. Mera information om Päikky fås på enheten.