Europaparlamentsval

Val-logo

EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Medlemsstaterna förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Till Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, som företräder EU-medborgarna på unionsnivå. Från Finland valdes 15 ledamöter till parlamentet år 2024.

Vid Europaparlamentsval utgör Finland en valkrets. Detta innebär att kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat.

Mer information om Europaparlamentsval hittas på justitieministeriets valsidor om Europaparlamentsval.