Europaparlamentsvalet 2024

Val-logo

EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Medlemsstaterna förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Under valperioden 2024-2029 är antalet ledamöter i Europaparlamentet 720. Varje medlemsstat får ha högst 96 platser men ska ha minst 6 platser. Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet.

Vid Europaparlamentsval utgör Finland en valkrets. Detta innebär att kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat. Rösterna räknas dock först valkretsvis och därefter räknas rösterna som avgetts i de enskilda valkretsarna ihop för att fastställa resultatet i hela landet. Närpes hör till Vasa valkrets.

Mer information om Europaparlamentsval hittas på justitieministeriets valsidor om Europaparlamentsval.

Allmän information om val och röstning hittas på justitieministeriets valsidor.

Tidtabell

Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.

Förhandsröstning i Finland pågår den 29 maj – 4 juni 2024.

Förhandsröstning utomlands pågår den 29 maj – 1 juni 2024.