Näringsliv

Närpes är en av landets mest livskraftiga städer tack vare den starka prägeln av företagande och entreprenörskap som genomsyrar samhället. Det finns ett stort antal mindre företag i en mängd olika branscher och för många invånare i staden är företagandet en livsstil. Utöver en breda palett av småföretag finns också större aktörer inom näringslivet som verkar nationellt och internationellt.

Närpes stad strävar efter att vara en företagsvänlig stad. Stadens roll består ofta i att bidra till att det finns goda förutsättningar för att starta upp företag och bedriva näringslivsverksamhet. Närpes stad erbjuder bland annat goda alternativ för affärs- och industritomter.

Staden är en av huvudägarna i Ab Dynamo Närpes som är Närpesregionens utvecklingsbolag. För dig som vill etablera verksamhet i Närpes kan du vända dig till Dynamo Närpes för stöd, råd och vägledning.

Via stadens dotterbolag Ab Närpes Dynamo Net erbjuds goda kommunikationsmöjligheter inom IT-verksamhet via tillgång till snabbt bredband.