Idrottsanläggningar i Närpes

I Närpes finns över 80 idrottsplatser. Idrottsanläggningarnas ägoförhållandena och skötseln/driften av dessa varierar. De största anläggningarna ägs och sköts i helhet av Närpes stad, en del ägs och drivs av bolag och en hel del sköts av lokala föreningar med stöd och bidrag av Nämnden för fritid och fri bildning och Tekniska nämnden.