Ansökan om undantag & Planeringsbehovsbeslut

Husritning och verktyg

Ifall dina byggnadsplaner kräver ett undantagslov behöver du söka detta innan bygglov kan behandlas. Undantagsbeslut tas i Närpes av stadsstyrelsen efter att ärendet har behandlats i sektionen för byggnadstillsyn. Först efter att du fått undantagslov kan din ansökan om bygglov behandlas.

Planeringsbehovsbeslut krävs för byggande på områden utan detaljplan t.ex. där det kan förväntas en samhällsutveckling som kräver noggrannare planering eller på områden med särskilda miljövärden eller miljöolägenheter. Ta kontakt med någon av byggnadsinspektörerna så berättar de mera.

I första hand ber vi er att ansöka om tillstånd via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Genvägar