Läsårets arbetstider

Fönster med utsikt över fyra säsonger

Inför varje nytt läsår godkänner nämnden för utbildning och småbarnspedagogik en arbetsordning som förskolorna följer. Arbetsordningen är uppgjord enligt lagen om grundläggande utbildning 1998/628 §23 så att läsåret skall ha 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj ifall dessa infaller på en annan vardag än lördag.