Grundläggande utbildning

Elev läser bok och många frågetecken

Till den grundläggande utbildningen hör årskurserna 1-9. Hit hör även den förberedande undervisningen för nyanlända.

Den grundläggande utbildningen har som mål att ge eleverna en allmänbildande grundutbildning, stödja elevernas utveckling samt att ge sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet.

Närpes stad har sju skolor för årskurserna 1-6 samt en skola för årskurserna 7-9. Förberedande undervisning finns både inom åk 1-6 samt åk 7-9.

Man inleder den grundläggande utbildningen det år man fyller 7 år. Om man behöver mera tid på sig att mogna kan man anhålla om skoluppskov. Då går man två år i förskolan. Tag kontakt med bildningsdirektören om du har frågor om skoluppskov.