Kontakttolkar

Syftet med kontakttolkar är att mötet med en klient som talar ett främmande språk skall löpa smidigt. Tolken kan vara till hjälp vid ärenden som berör exempelvis social- och hälsovård, rättsliga ärenden eller i bankärenden.

Är du i behov av tolk? Ta kontakt med Welcome office via Närpes stads växel på telefonnumret: +358 06 2249111

I Närpes fungerar följande personer som kontakttolkar:

Aida Simidzija