Närpes Vatten

Närpes vatten

Närpes Vatten Ab ägs till 100% av Närpes stad och sköter om vattenförsörjning och avlopp i stora delar av Närpes förutom i Pörtom och Övermark där dessa tjänster sköts av andelslag. Bolaget fungerar enligt självkostnadsprincipen och genererar ingen vinst till ägaren utan priset på produkten ställs på sådan nivå att ingen vinst skall uppstå. Mera information om Närpes Vatten Ab och deras verksamhet och kontaktuppgifter hittas på Närpes Vattens hemsida