Avgifter för utlämnande av handlingar och kopior

En person räknar på en miniräknare. På bordet står en spargris och en hög med mynt.

För utlämnande av handlingar från Närpes stads myndigheter tas avgifter ut till staden på nedanstående grunder, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem. Grunderna gäller även uppgifter som lämnas ut i elektronisk form eller på annat motsvarande sätt.

Avgifterna finns i bilagan nedan.