Inskolning inom småbarnspedagogiken

För att Ert barnet skall börja trivas på sin dagvårdsplats är det viktigt att ni tillsammans besöker vårdplatsen innan dagvården börjar. Inskolningen sker 1-2 veckor innan den egentliga dagvårdsstarten, vars datum finns på beslutet om beviljad plats.

Bekanta er med inskolningsschemat och ring till vårdplatsen och kom överens om besök.

Under inskolningen kommer Ert barn att stegvis introduceras i gruppen i den takt som passar just hen. Inskolningen är obligatorisk och nödvändig för både barn och föräldrar. Även de andra barnen i gruppen behöver lära känna det nya barnet.

En lyckad dagvårdsstart förenklar barnets och föräldrarnas liv även utanför dagvårdsplatsen. Inskolningsperioden ger personalen tillfälle att ta del av Er ovärderliga kunskap om Ert eget barn. Samtidigt får Ni föräldrar en inblick i hur personalen arbetar. Efter inskolningen har Ert barn fått en bra grund att stå på och är redo att börja utforska dagvårdsvärlden på egen hand.

Kom ihåg att ju mer information vårdplatsen har om barnet, desto bättre fungerar samarbetet.
All personal har tystnadsplikt och får inte föra vidare vad den vet om barnet och dess familj!

Ett bra avsked
Förbered barnet hemma på hur avskedet går till då ni kommer till dagvårdsplatsen.
Kom ihåg att säga ett tydligt “Hej då” åt barnet vid avskedet. Ibland kommer kanske en period när Ert barn gråter och inte vill stanna på dagvårdsplatsen. Men smit aldrig iväg utan barnets vetskap. Gör avskedet så kort som möjligt, ett utdraget avsked gör barnet osäkert. Ni får gärna ringa upp oss senare för att höra hur det går.

Tillsammans ska vi få en fin tid på dagvårdsplatsen. Är det något Ni funderar över så tveka inte att ta kontakt med personalen!

Genvägar