Lekparker

Barn på trampcykel

Närpes stad har många lekparker runt om i staden. Lekparkerna erbjuder en utvecklande lekmiljö för barnen. Skolornas och daghemmens lekparker får användas efter skoldagens slut och utanför daghemmens öppettider.