Bokningar av idrottsplatser

Mosedal i Närpes

Fritidsavdelningen handhar motions- och idrottsbokningar för: Mosedal idrottsplan, konstgräsplan/bollhallen, Centralplan, Pjelax gräsplan, Yttermark gräsplan, Skogsdungens daghems gymnastiksal, Mosebacke skolas gymnastiksal, Närpes gymnasiums gymnastiksal och Simhallens gymnastiksal. OBS! Evenemang och tillställningar i Simhallens gymnastiksal riktas till Simhallens fastighetsskötare. Övriga skolors gymnastiksalar och utrymmen riktas till respektive skolas rektor.

I bokningskalendern framgår ovannämnda idrottsplatsernas bokade tider och lediga tider.

Tider i gymnastiksalarna på Mosebacke samt Skogsdungens gymnastiksal bokas för höst- och vårterminen. Tiderna kan sökas 1.5-31.5. Strötider kan bokas året om.

Bokningsförfrågningar skall Fritidsavdelningen alltid tillhanda skriftligen till mailadressen idrottsbokningar@narpes.fi
Meddela i samband med bokningen:
– vilken sal/bollplan som önskas bokas
– vilken verksamhet salen bokas för. För bollplan meddela hur stor andel av plan.
– önskemål om tidpunkt samt ett start och slutdatum om fortlöpande bokning.
– verksamhetens ledare/ansvarsperson
– faktureringsadress

Bokningar av evenemang och tillställningar i Simhallens gymnastiksal riktas till Simhallens fastighetsskötare patric.forsstrom@narpes.fi. Meddela i samband med bokningen vilken tidpunkt bokningen gäller, ansvarsperson, faktureringsadress och vad som behövs för teknik och utrustning i salen (tex mikrofon, läktare, anta stolar utsatta, extra bord osv).