Landsbygdsservice

Aktuellt

Här finns en anvisningsvideo över hur arealstödsansökan görs i viputjänsten: https://www.youtube.com/watch?v=4b9w_hRUUoU

Här finns årets Kom-ihåg lista, läs den!!!
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/material-fran-infotillfallen/

Stödprognosen är också uppdaterad!
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/stodprognoser/

Närpes stad ansvarar för landsbygdsnäringsmyndighetsuppgifterna inte bara i Närpes utan även i Kristinestad, Malax, Korsnäs och Kaskö.

Till uppgifterna hör förutom landsbygdsnäringarnas stödförvaltning även att informera jordbrukare gällande stöd, flyghavreuppföljning och värdering av olika skador. Därtill fungerar vi som användarstöd gällande elektroniska stödansökningar och anmälningar till djurhållarregistret.

Jordbruksstödens utbetalningstidtabell finns på denna länk
Ansökningstidtabell finns på denna länk
Ntm-centralens informationssida på facebook finns på denna länk där ges information om aktuella stödansökningar m.m.
Livsmedelsverkets informationssida på facebook finns på denna länk