Landsbygdsservice

Livsmedelsverkets nyhetsbrev med tips för vårens begäran om utredning här

Här hittar ni anvisningsvideor gällande användning av vipumobilen och hur du svarar på begäran om utredning med hjälp av vipumobilen:
Vipumobilen utvecklas kontinuerligt – tips för användning av applikationen. Länk
Så här svarar du på begäran om utredning med hjälp av Vipumobilen. Länk
Så här fotograferar du ett åkerskifte med Vipumobilen. Länk
Logga in i Vipu-mobilen. Länk
Installation av Vipumobilen på en Android-enhet. Länk

Nya villkorligheten berör alla gårdar och den ersätter tvärvillkoren, här hittar ni guiden om villkorlighet: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/grundvillkor/Villkorlighet/guide-om-villkorlighet/guide-om-villkorlighet-2023/

Här finns utbildningsmaterial för vårens stödansökan: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/radgivningsersattning/cap27-materialet-for-radgivare/

Närpes stad ansvarar för landsbygdsnäringsmyndighetsuppgifterna inte bara i Närpes utan även i Kristinestad, Malax, Korsnäs och Kaskö.

Till uppgifterna hör förutom landsbygdsnäringarnas stödförvaltning även att informera jordbrukare gällande stöd, flyghavreuppföljning och värdering av olika skador. Därtill fungerar vi som användarstöd gällande elektroniska stödansökningar och anmälningar till djurhållarregistret.

Ntm-centralens informationssida på facebook finns på denna länk där ges information om aktuella stödansökningar m.m.
Livsmedelsverkets informationssida på facebook finns på denna länk