Landsbygdsservice

Flygbild

Närpes stad ansvarar för landsbygdsnäringsmyndighetsuppgifterna inte bara i Närpes utan även i Kristinestad, Malax, Korsnäs och Kaskö.

Till uppgifterna hör förutom landsbygdsnäringarnas stödförvaltning även att informera jordbrukare gällande stöd, flyghavreuppföljning och värdering av olika skador. Därtill fungerar vi som användarstöd gällande elektroniska stödansökningar och anmälningar till djurhållarregistret.

Jordbruksstödens utbetalningstidtabell finns här

Ansökningstidtabell finns här

Ntm-centralens informationssida på facebook länk ger information om aktuella stödansökningar m.m.

Livsmedelsverkets informationssida på facebook länk