Hembygdsverksamhet

Små barn vid kyrkstallarna

Närpes Hembygdsförening r.f.

Bild från apoteksmuseet.


Hembygdsföreningen vårdar och bevarar den natursköna Öjskogsparken och dess museibyggnader – Bengtsgården, skolstuga, apoteksmuseum, lanthandel, jordbruksmuseum, växthusmuseum och restaurangbyggnaden. Varje sommar arrangeras olika aktiviteter i Öjskogsparken. Under sommarmånaderna finns guide på området.
Hemsida: www.ojskogsparken.fi

Övermark Hembygdsförening r.f.

Bild från postmuseet.


Upprätthåller verksamheten vid hembygdsmuseet och postmuseet i Övermark. Hembygdsföreningen deltar och är medarrangör för Övermarkdagarna i juli varje sommar.
Hemsida: https://overmark.hembygd.fi/start/

Pörtom Hembygdsförening r.f.

Bild från Pörtom hembygdsområde


Upprätthåller hembygdsmuseet och Alholma gård med glasbruks- och bankmuseum samt Viktor Dalbos målarateljé och hem. I soldattorpet finns möjligheter för konstnärer att ordna utställningar sommartid.
Hembygdsföreningen arrangerar också allsångskvällar och marknader på museiområdet.
Under sommarmånaderna finns guide på området.
Hemsida: https://portom.hembygd.fi/start/

Valsberg hembygdsförening r.f

Bild från Valsbergs hembygdsgård.


Valsbergs Hembygdsförening bildades 1976 och upprätthåller f.d. Valsbergs folkskolas fastighet. Föreningen ordnar bl.a. traditionella sommarfester och julfester för sina medlemmar samt ger ut publikationen Valsbergsbladet, som innehåller information om händelser i Valsberg samt historisk information med anknytning till byn. I den f.d. skolfastigheten ordnas också en del kurser av Vuxeninstitutet samt lite församlingsverksamhet.
Hemsida: https://valsberg.webs.com/hembygdsfreningen.htm