Närpes Företagarcenter

Närpes Företagarcenter Ab ägs till dryg 51% av Närpes stad och förvaltar fastigheten Dyanmohuset som fungerar som företagshotell för mindre företag. I huset finns även busstation och Folkpensionsanstaltens kontor.