Morgon- och eftermiddagsvård åk 1-2

Små barn leker med höstlöv

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för eleverna i förskolan och i årskurs 1 och 2. Morgon- och eftermiddagsvården för åk 1-2 är en frivillig verksamhet för kommunen. Morgon- och eftermiddagsvård ges i Närpes stad vid alla lågstadieskolor. Morgon- och eftermiddagsvården följer skolornas arbetsordning. Vid skolornas lov erbjuds ingen eftermiddagsvård för elever i åk 1-2.

Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att stödja barnens välbefinnande och hälsa samt stödja hemmets och skolans fostrande arbete. Före och efter skoldagen erbjuds barnen en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Vid valet av innehåll läggs särskild vikt vid lek, skapande verksamhet och positiva upplevelser. Verksamheten bjuder även på möjligheter till social interaktion, estetiska upplevelser, uppiggande fysiska aktiviteter inom- och utomhus och också möjlighet till egen verksamhet, rekreation och vila. Vidare kan man även satsa på andra aktiviteter som stöder utvecklingen, såsom handens färdigheter, språkligt och visuellt uttryck, musik och vardagssysslor. Vid behov kan även barnen ges möjlighet att utföra sina hemuppgifter från skolan. Barnet ska själv ha möjlighet att påverka vilka aktiviteter som man ägnar sig åt under morgon- och eftermiddagsverksamheten.