Anmälan eftis åk 1-2

Man med laptop i famnen. På skärmen finns en registreringssida

Elever som skall börja i åk 1-2 anmäler sig till morgon- och eftermiddagsvården elektroniskt via Wilma (under fliken Ansökningar och beslut) till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Datum för anmälan till läsåret 2023-2024 är 23.1-7.3.2023. Om man anmäler barnet efter anmälningstidens utgång eller först då läsåret inletts i augusti 2023 kan barnet börja om/då det finns en ledig plats i gruppen.