Anmälan eftis åk 1-2

Man med laptop i famnen. På skärmen finns en registreringssida

Elever som skall börja i åk 1-2 anmäler sig till morgon- och eftermiddagsvården elektroniskt via Wilma (under fliken Ansökningar och beslut) till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Datum för anmälan till morgon- och eftermiddagsvården läsåret 2024-2025 är den 29.1-8.3.2024.

För de som inte anmält sig inom utsatt tid kommer anmälan att öppnas upp igen under tiden 5-9.8.2024. Man beviljas då plats endast om det finns lediga platser i verksamheten och man kan tidigast börja på morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten från och med 1.9.2024.

Mer information finns som bilaga.