Ta hand om bonden

Ta hand om bonden nätverkets logo

Via LPA:s nätverk Ta hand om bonden får du som är lantbruksföretagare avgiftsfri och förtroendefull hjälp när din mentala energi eller dina ekonomiska resurser är hårt prövade.

Närpes stads landsbygdsförvaltning har genom avtal med LPA förbundit sig till modellen för tidigt ingripande. Tillsammans bildar vi nätverket Ta hand om bonden.

Modellen för tidigt ingripande garanterar att du får den hjälp och det stöd du behöver när dina egna krafter inte räcker till.

LPA:s nätverket Ta hand om bonden effektiviserar den verksamhet som hjälper lantbruksföretagare att orka i arbetet.

Hjälpen börjar när du får kontakt med en projektarbetare. Projektarbetaren stöder dig när du oroar dig för belastningen i vardagen. Du kanske funderar över

  • hur du ska orka
  • mänskliga relationer
  • utmaningar i anknytning till lantbruksföretagandet
  • förändringar
  • arbetsförmågan (sjukledigheter, rehabiliteringsbehov)
  • Mer information i broschyren nedan: