Landsbygdsnämnden

En gul tröska på en åker

Landsbygdsnämnden 2022-2025

OrdinarieErsättare
Ordförande Svedjebäck Karl-Gustav (Närpes)Pellfolk Linda (Närpes)
Vice ordf. Hoxell Mikael (Kristinestad)Mattila Milla (Kristinestad)
Wikman Nina (Kaskö)Mangs Carl-Gustav (Kaskö)
Bergqvist Johan (Malax)Donner Tove (Malax)
Bjurbäck Anette (Korsnäs)Backholm Roger (Korsnäs)