Läsårets arbetstider

Fönster med utsikt över fyra säsonger

Inför varje nytt läsår godkänner nämnden för utbildning och småbarnspedagogik en arbetsordning som skolorna följer. Läsåret skall ha 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj ifall dessa infaller på en annan vardag än lördag.