Förtroendevalda och nämnder

En människa granskar några grupper av träfigurer med ett förstoringsglas

Stadens högsta beslutandeorgan är stadsfullmäktige. Närpes stadsfullmäktige har 35 ledamöter och väljs för en mandattid om fyra år. Fullmäktige väljer i sin tur medlemmarna i många andra av stadens beslutandeorgan, däribland stadsstyrelse och nämnder. Stadsstyrelsen har en central ställning eftersom den leder stadens verksamhet och ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi, samt för beredning och verkställighet av stadsfullmäktiges beslut.

I Närpes stad finns sju olika nämnder. Under stadsstyrelse och nämnder finns olika sektioner.
Staden har också organ för deltagande och påverkan. Staden har ett äldreråd, ett råd för personer med funktionsnedsättning och ett ungdomsfullmäktige.