Skolskjuts

Insida av buss

Studerande, som omfattas av den utvidgade läroplikten, erhåller gratis skolskjuts om den studerandes skolväg i ena riktningen är minst 7 km. Mera uppgifter om detta finns i Lag om stöd för skolresor 48/1997.

Gränsen för att upphandla gymnasiets skjutsar är enligt kommunalt beslut 5 km.

Studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten och som har mellan 5-7 km skolväg och önskar använda sig av upphandlade skolskjutsar, ersätter 100 euro per termin om de använder de skjutsar staden upphandlat.

De studeranden, som inte omfattas av den utvidgade läroplikten men ändå önskar använda sig av upphandlade skolskjutsar, ersätter 100 euro per termin om de använder de skjutsar staden upphandlat.

Att ordna gymnasiets skjutsar är ett frivilligt åtagande för Närpes stad. Studerande från andra kommuner ombesörjer själva sin skolskjuts.