Rådet för personer med funktionsnedsättning

En pojke håller hand med en man som sitter i rullstol

Enligt riksomfattande råd för funktionshindrades direktiv för de kommunala rådens verksamhet hör till deras uppgifter att

  • verka för att funktionshindrade personers behov beaktas i alla delområden av stadens verksamhet
  • ge utlåtanden angående planering, beslut och verkställande i ärenden som berör rörelsehindrade personer
  • öka medmänniskornas medvetenhet om funktionshinder
  • öka beslutsfattarnas kunskap i handikappfrågor
OrdinariePersonlig ersättare
Ordförande Gullström PatrikWenman Anders
Vice ordf. Granström EbbaSjökvist Peter
Aspelin ÅsaStröm Harriet
Bäckström NiclasLillsjö Majgret
Forsén MarjaSvedjebäck Karl-Gustav
Hautaoja IdaEnqvist Ann-Katrin
Hall HansGroop Patrik
Stadsstyr.repr. Nguyen Nhu Anh
Sekreterare Liljedal Mikaela