Testa din spruta och gör växtskyddsexamen

Åker

Kom ihåg att din växtskyddsspruta ska testas vart tredje år

Växtskyddsexamen behövs för att köpa och använda växtskyddsmedel. Examen krävs även vid köp av bekämpningsmedel mot skadedjur

Examen behöver förnyas vart femte år

Läs mer på denna länk

Alla aktörer som ordnar växtskyddsexamen och spruttester finns under länken