Djurhållning

Kor

Alla djurhållare som har hästar, nötkreatur, svin (även minigris), får, getter, fjäderfän (t.ex. höns, vaktel, gäss, kalkoner), bin, växthushumlor, pälsdjur (mink, räv eller sjubb) eller kamel- och hjortdjur ska registrera sig som djurhållare oberoende av antal djur eller användningsändamål. Registrering ska också göras om man har djuren en kortare tid, t.ex. över sommaren. Registreringen bör göras innan man skaffar djuren.

Du kan göra din registrering som djurhållare och djurhållningsplats via nättjänsten: https://epr.ruokavirasto.fi länk
Via den elektroniska tjänsten kan du uppdatera, lägga till eller avsluta djurhållning.

Varför ska djurhållningen och djuren registreras?
Läs om det länk här