Idrott- och friluftsliv

Simmare i terapibassängen och vattengymnastikledare

Idrottstjänsterna i Närpes ansvarar för att stödja, utveckla och skapa förutsättningar för ett rikt idrottsliv och motion som främjar hälsa och välmående för stadens invånare. Idrottsverksamhet syftar till att främja idrotten inom alla områden och att upprätthålla förutsättningar för stadens invånare att ägna sig åt fysisk aktivitet på egen hand samt för ett mångsidigt och omfattat föreningsliv.

I Närpes bidrar många föreningar, staden och privata aktörer till ett brett utbud av idrottsaktiviteter för alla åldrar. I staden finns ett stort antal högklassiga idrottsanläggningar som betjänar både motionsutövarna och tävlingsidrotten.

Karta över motions-, idrotts- och rekreationsplatser
Karta över vandringsleder

Till idrottstjänsternas egen verksamhet hör bland annat att planera, koordinera och genomföra evenemang och projekt, stöda föreningar, bokningar av idrottsanläggningar och -planer samt administrering av verksamheten i Simhallen och utomhusbassängen i Pörtom.