Idrott- och friluftsliv

Simmare i terapibassängen och vattengymnastikledare

Idrottstjänsterna i Närpes ansvarar för att stödja, utveckla och skapa förutsättningar för ett rikt idrottsliv och motion som främjar hälsa och välmående för stadens invånare. Idrottsverksamhet syftar till att främja idrotten inom alla områden och att upprätthålla förutsättningar för stadens invånare att ägna sig åt fysisk aktivitet på egen hand samt för ett mångsidigt och omfattat föreningsliv.

I Närpes bidrar många föreningar, staden och privata aktörer till ett brett utbud av idrottsaktiviteter för alla åldrar. I staden finns ett stort antal högklassiga idrottsanläggningar som betjänar både motionsutövarna och tävlingsidrotten.

Karta över motions-, idrotts- och rekreationsplatser
Karta över vandringsleder

Till idrottstjänsternas egen verksamhet hör bland annat att planera, koordinera och genomföra evenemang och projekt, stöda föreningar, bokningar av idrottsanläggningar och -planer samt administrering av verksamheten i Simhallen och utomhusbassängen i Pörtom.

Simmare i terapibassängen och vattengymnastikledare

Simhallen

I simhallens tre olika bassänger kan alla, oberoende ålder, hitta en lämplig plats att röra på sig. Utöver motionssimning kan man träna vattenlöpning och delta i gruppverksamhet.

Simhallsvägen 3
64200 Närpes

040-1600698
simhallen@narpes.fi

 

Se öppethållningstider här

Läs mera
Mosedal i Närpes

Bokningar av idrottsplatser

Fritidsavdelningen handhar bokningar för: Mosedal idrottsplan, konstgräsplan/bollhallen, Centralplan, Pjelax gräsplan, Yttermark gräsplan, Skogsdungens daghems gymnastiksal samt gymnastiksalarna på Mosebacken (Mosebacke lågstadiums gymnastiksal, Närpes gymnasiums gymnastiksal och Simhallens gymnastiksal). Övriga skolors gymnastiksalar och utrymmen riktas till respektive skolas rektor.
Läs mera
bild på utomhusbassängen i Pörtom

Simbassängen i Pörtom

Utomhus simbassängen i Pörtom hålls öppen för allmänheten under sommarmånaderna.

måndagar – fredagar kl. 11.30 – 19.00.
Simbassängen är stängd må-fre kl. 15.00-15.30.
Stängt lördagar och söndagar.
Torsdagar kl. 17.00 – 19.00 är bassängen
reserverad för vuxensimning.

Läs mera
Badminton racket och badminton boll

Sportotek

Från Sportoteket kan man låna olika sport-, motionsredskap och utomhusspel med sitt lånekort precis som bibliotekens övriga material.
Läs mera