Inventering av byggnadsbestånd

Arbetet med att områdesvis inventera fastigheter i Närpes stad har inletts och fr.o.m. slutet av juli utförs inventeringar i Böle by med omnejd. Under kartläggningen går inventeraren in på fastigheterna och mäter byggnaderna. Syftet med inventeringen är att säkerställa att staden bemöter alla fastighetsägare jämlikt genom att inventera byggnaderna och uppdatera uppgifterna i olika myndigheters byggnads-register.