Centralförvaltning

Bild av stadshuset

Stadens förvaltningsavdelning sköter om stadens centralförvaltning. Inom avdelningen finns centralkansliet och ekonomikansliet. Avdelningen sköter också landsbygdsförvaltningen, främjande av välfärd, integration och övrig centralförvaltning.

Förvaltningsdirektör, Björn Häggblom
Förvaltningssekreterare, Mikaela Liljedal
Kanslist, Sofie Berg
Kanslist, Sandra Söderback
Webbkoordinator och dataskyddsombud, Jens Westling
Översättare, Anna Nyman

Ekonomiförvaltningen

Ekonomidirektör, Kent-Ole Qvisén
Huvudbokförare, Carina Teir
Personalchef, Marjo Österdahl

Besök oss