Centralförvaltning

Bild av stadshuset

Stadens förvaltningsavdelning sköter om stadens centralförvaltning. Inom avdelningen finns centralkansliet och ekonomikansliet. Avdelningen sköter också landsbygdsförvaltningen, främjande av välfärd, integration och övrig centralförvaltning.

Förvaltningsdirektör, Björn Häggblom
Förvaltningssakkunnig, Mikaela Liljedal
Administratör, Sofie Berg
Administratör, Sandra Söderback
Webbkoordinator och dataskyddsombud, Jens Westling
Översättare, Anna Nyman

Ekonomiförvaltningen

Ekonomidirektör, Kent-Ole Qvisén
Huvudbokförare, Carina Teir

Besök oss