Välfärdsområdesval

I välfärdsområdena utövas den högsta beslutanderätten av välfärdsområdesfullmäktige vars ledamöter och ersättare väljs vart fjärde år i välfärdsområdesval. Välfärdsområdesfullmäktige i Österbottens välfärdsområde har 59 ledamöter.

Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet en valkrets. Valet förrättas samtidigt som kommunalval.

Nästa välfärdsområdesval och kommunalval förrättas i april 2025.

Mer information om välfärdsområdesval hittas på justitieministeriets valsidor.