Småbarnspedagogik

Lågstadieelever lyssnar då lärare läser högt ur bok

Dagvårdsplatser för barn under förskoleåldern ordnas i daghem, gruppfamiljedaghem och hos familjedagvårdare i eget hem.

Vård i daghem är pedagogisk inriktad verksamhet som är uppdelad i avdelningar i olika åldersgrupper vilket gör att barnens utvecklingsnivå bättre kan beaktas. Delar av dagen kan avdelningarna vara tillsammans och då lär sig även barnen samspel och hänsynstagande till yngre och äldre barn.

I gruppfamiljedaghem vårdas barn i olika åldrar i samma grupp men kan vid t.e.x. sysselsättningar delas in i olika åldersgrupper. I ett gruppfamiljedaghem sköter 2-3 familjedagvårdare 8-12 barn

I familjedagvård i vårdarens hem sköter en familjedagvårdare om barnen i sitt eget hem i åldersblandad grupp. Familjedagvård är en hemliknande verksamhetsform.