Familjedagvård/gruppfamiljedaghem

Barn går på stig

familjedagvård i vårdarens hem sköter en familjedagvårdare om barnen i sitt eget hem i åldersblandad grupp. Familjedagvård är en hemliknande verksamhetsform.

gruppfamiljedaghem vårdas barn i olika åldrar i samma grupp men kan vid t.e.x. sysselsättningar delas in i olika åldersgrupper. I ett gruppfamiljedaghem sköter 2-3 familjedagvårdare 8-12 barn