Familjedagvård

Barn går på stig

familjedagvård i vårdarens hem sköter en familjedagvårdare om barnen i sitt eget hem i åldersblandad grupp. Familjedagvård är en hemliknande verksamhetsform.

För tillfället finns det två familjedagvårdare i eget hem i Närpes.