Byggnadstillsyn

Flygbild över Närpes centrum

När du ska bygga, ändra eller riva behövs ofta någon form av lov, tillstånd eller anmälan.

Sektionen för byggnadstillsyn har i regel sammanträde en gång i månaden men i juli hålls inget sammanträde pga semester. Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast 3 veckor före sammanträdet.

Sammanträdesdatum 2024


Torsdag 16.5
Onsdag 19.6