Rakennusvalvonta

Flygbild över Närpes centrum

Rakennuksen rakentamisen, muuttamisen tai purkamisen yhteydessä on usein ensin haettava sitä koskeva lupa tai tehtävä asiasta ilmoitus.

Rakennusvalvontajaosto kokontuu yleensä kerran kuussa, paitsi heinäkuussa. Rakennuslupahakemukset tulee toimittaa kaikkine liitteineen viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kokouspäivämäärät 2023

Torstai 16.2