Työvoiman maahanmuutto

Työperäinen maahanmuutto Närpiöön on ollut merkittävää jo usean vuoden ajan ja työ on suurin syy paikkakunnalle muuttoon. Työperäinen maahanmuutto on vastannut yritysten työvoiman kysyntään ja yritykset ovat pystyneet kasvattamaan liiketoimintaansa. Suurin osa Närpiön työperäisistä maahanmuuttajista työskentelee kasvihuone-elinkeinon parissa, mutta myös metalliteollisuudessa ja muillakin aloilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumista edistävän politiikan ja lainsäädännön yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjauksesta. Paikallisella tasolla kunnat osallistuvat kotoutumista edistävään työhön.

Närpiön kaupungissa työperäiset maahanmuuttajat voivat neuvontaa ja tietoa saadakseen kääntyä seuraavien yhteyshenkilöiden puoleen:

Thuy Dieu Luu (Yhteiskunta- ja terveystiedottaja (Ruotsin-, englannin- ja vietnaminkielinen neuvonta), puh. 040 8367958

Aida Simidzija (Welcome officen kotoutumisneuvoja. Ruotsin-, englannin-, bosnian-, serbian-, kroatian- ja saksankielinen neuvonta), puh. 040 5661 572

Tulkkaus/kääntäminen:

Mai Nguyen (Sivistystoimen tulkki ja kääntäjä), puh. 040-1855968