Pöytäkirjat, kuulutukset, sääntökokoelmat ja esityslistat

Kynä miesten käsissä

Lautakuntien ja valtuuston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjantarkastuksen jälkeen ja ne ovat saatavilla yhden (1) vuoden ajan.

Yli vuoden vanhoihin pöytäkirjoihin voi tutustua kaupungintalon hallinto-osastolla.