Esikoulu

Tyttö joka on maalannut kätensä

Närpiön kaupungin esikoulut kuuluvat koulutoimen palveluihin ja opetustilat sijaitsevat samoissa rakennuksissa kuin luokat 1-6. Esikoulu tarjoaa leikkiin ja oppimiseen perustuvaa toimintaa.

Esiopetusvelvollisuus velvoittaa lasta saamaan esiopetusta ennen peruskoulua. Esiopetuksen sisältö määräytyy kansallisten opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman mukaan. Kaikilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetusta järjestetään 4h päivässä koulujen työjärjestyksen mukaisesti.

Närpiön esiopetuksen tavoitteet:

  • Luoda pohja laajalle yleissivistykselle
  • Tukea lapsia oman oppimispolkunsa löytämisessä
  • Vahvistaa sosiaalisia taitoja
  • Edistää monikulttuurista osaamista
  • Nostaa esille yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia
  • Antaa lapsille hyvät eväät tulevaisuuteen