Hyvinvointi ja kotoutuminen

Juoksevia lapsia

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteisön välistä vuorovaikutteista kehitystä, jonka tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle yhteiskunnan ja työelämän kannalta olennaisia tietoja ja taitoja samalla tukien maahanmuuttajan mahdollisuutta ylläpitää omaa äidinkieltään ja omaa kulttuuriaan.

Närpiön kaupungin kotoutumisen edistämisen parissa työskentelevä henkilöstö hoitaa maahanmuuttoon liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti riippumatta siitä, mikä on maahanmuuton syy. Kotoutumista edistetään koordinoimalla kunnan, kolmannen sektorin, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Kunnan kotoutumista edistävien palvelujen tarkoitus on tarjota kaikille maahanmuuttajille mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.