Arkisto

Närpiön kaupungin arkisto sijaitsee kaupungintalolla. Arkisto sisältää kunnan pitkään tai pysyvästi säilytettävät asiakirjat ja siellä säilytetään myös kahden lakkautetun kunnan, Ylimarkun ja Pirttikylän, asiakirja-aineistoja. Arkistoon kuuluu myös yhdistysarkisto, jossa yhdistykset voivat säilyttää aineistoa maksua vastaan.

Suurin osa asiakirjoista on julkisia. Salassa pidettäviä asiakirjoja julkaistaan vain tietyin edellytyksin. Lisätietoa asiakirjojen julkisuudesta löytyy kaupungin verkkosivuilta kohdasta Asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjoja koskevat tietopyynnöt tai kopiopyynnöt voi lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen staden@narpes.fi, tai kirjallisesti osoitteeseen Kirjaamo, Närpiön kaupunki, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö. Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon (0)6 2249111.

Jäljennöksistä ja tiedonhausta peritään kaupunginhallituksen määräämä maksu.