Kuntakonserni

Kuva kokouksesta
Kuva kokouksesta

Närpiön kaupungin kuntakonserni muodostuu kaupungin kokonaan tai osittain omistamista yhtiöistä.

Jotkut kaupungin toiminnoista harjoitetaan yhtiömuodossa.  Yhtiöt harjoittavat kaupungin asukkaille palvelua tarjoavaa toimintaa. Tällaisiin palveluihin voivat kuulua asunnot, energia, vesi ja jätevesi.  Kaupunki omistaa kokonaan muutaman yhtiön. Toiset yhtiöt ovat osaomisteisia ja hallitaan yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Muut omistajat voivat olla viranomaisia tai yksityisiä toimijoita.

Kaupungin hallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon.  Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä kapunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta kirjanpitolain 1. luvun § 5 mukaan.

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt, joissa kunnalla on määräysvalta:

 • Närpes Vatten Ab
 • Ab Biodalens Greencenter Biolaakso Oy
 • Ab Sydösterbottens Ishall – Suupohjan Jäähalli Oy
 • Närpes Bostäder Ab – Närpiön Asunnot Oy
 • Ab Närpes Dynamonet Närpiö Oy
 • Ab Närpes Företagarcenter Oy
 • Närpes Fjärrvärme Ab – Närpiön Kaukolämpö Oy
 • Närpes idrottshall Ab
 • Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö  Mittistan
 • Närpes industrifastigheter Ab – Närpiön Teollisuuskiinteistöt Oy

Kaupungin etuyhtymillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1. luvun §§ 7 ja 8 mukaisia omistusyhteysyrityksiä ja osakkuusyhtiöitä.

Närpiön kaupungilla on seuraavat etuyhtymät:

 • Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy
 • Dynamo Närpes
 • Fastighetsaktiebolaget Övermark kommungård (Kiinteistöosakeyhtiö Ylimarkun kunnantalo)

Närpiön kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

 • Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Kårkullan kuntayhtymä
 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Kuntayhtymä SÖFUK)
 • Pohjanmaan liitto
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä
 • Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä