Kuntakonserni

Kuva kokouksesta

Närpiön kaupungin kuntakonserni muodostuu kaupungin kokonaan tai osittain omistamista yhtiöistä.

Jotkut kaupungin toiminnoista harjoitetaan yhtiömuodossa.  Yhtiöt harjoittavat kaupungin asukkaille palvelua tarjoavaa toimintaa. Tällaisiin palveluihin voivat kuulua asunnot, energia, vesi ja jätevesi.  Kaupunki omistaa kokonaan muutaman yhtiön. Toiset yhtiöt ovat osaomisteisia ja hallitaan yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Muut omistajat voivat olla viranomaisia tai yksityisiä toimijoita.

Kaupungin hallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon.  Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä kapunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta kirjanpitolain 1. luvun § 5 mukaan.

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt, joissa kunnalla on määräysvalta:

 • Närpes Vatten Ab
 • Ab Sydösterbottens Ishall – Suupohjan Jäähalli Oy
 • Närpes Bostäder Ab – Närpiön Asunnot Oy
 • Ab Närpes Dynamonet Närpiö Oy
 • Ab Närpes Företagarcenter Oy
 • Närpes Fjärrvärme Ab – Närpiön Kaukolämpö Oy
 • Närpes idrottshall Ab
 • Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö  Mittistan
 • Närpes industrifastigheter Ab – Närpiön Teollisuuskiinteistöt Oy

Kaupungin etuyhtymillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1. luvun §§ 7 ja 8 mukaisia omistusyhteysyrityksiä ja osakkuusyhtiöitä.

Närpiön kaupungilla on seuraavat etuyhtymät:

 • Dynamo Närpes
 • Fastighetsaktiebolaget Övermark kommungård (Kiinteistöosakeyhtiö Ylimarkun kunnantalo)
 • Stöd Botnia Tuki Ab Oy

Närpiön kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Kuntayhtymä SÖFUK)
 • Pohjanmaan liitto
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä