Päivähoitomaksut

Rahaa, silmälasit ja kalkulaattori

Päivähoitomaksu määritetään laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 säädetyllä tavalla.
1.8.2022 alkaen kuukausimaksu on enintään 295 euroa ja alin perittävä maksu 28 euroa. Perheen toiselle päivähoidossa olevalle lapselle määritetään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Muiden sisarusten päivähoitomaksut ovat 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Tulotiedot on toimitettava kuukauden kuluessa päivähoidon aloittamisesta ja enimmäismaksu voidaan määrittää, ellei perheen tuloja toimiteta ajallaan.

Tuloselvitykset on toimitettava ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

Päivähoitomaksuihin sekä niiden laskemiseen ja laskutukseen liittyviin kysymyksiin vastaa kanslistimme Pia Juslin.