Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Varda on 1.1.2019 käyttöön tullut uusi valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka sisältää tietoa varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuslaissa säädetään varhaiskasvatuksen alan tietosisällöistä. Tietovaranto edistää varhaiskasvatuksen kehittämistä sekä päätöksentekoa ja aineistoa voidaan käyttää varhaiskasvatuksen tilastointiin ja tutkimukseen sekä valtion tehtävien hoitoon. Varhaiskasvatuksen tietovarantoa ylläpitää Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti varhaiskasvatustoimijat ovat vastuussa niin vaadittujen tietosisältöjen tallentamisesta kuin myös tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta Vardassa. Kunnalla on 1.1.2019 alkaen velvollisuus toimittaa Vardaan tiedot varhaiskasvatustoimijasta ja toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Vardaan syötetyt tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Varda tallentaa seuraavat henkilötiedot lapsesta:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen
  • päivämäärä, jona hakemus on jätetty
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät
  • lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuus laskettuna tunteina ja tiedot sen käyttötavasta
  • tiedot varhaiskasvatuksen järjestämisestä lapsen vuorohoidon muodossa
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto.

Vardaan tallennetaan Opetushallituksen oppijanumerorekisterin kautta seuraavat henkilötiedot rekisteröidystä:

Nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muut vastaavat tunnistetiedot, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarvittavat yhteystiedot.

Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot
Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.1.2019 lähtien

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien.