Presidentinvaali

Vaalit-logo

Presidentinvaali toimitetaan joka kuudes vuosi. Mikäli joku ehdokkaista saa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolet annetuista äänistä, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Presidentinvaalissa ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Äänet lasketaan ensin vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen yhdistetään kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Lisätietoa presidentinvaaleista löytyy oikeusministeriön presidentinvaaleja koskevilta vaalisivuilta.

Yleistä tietoa vaaleista ja äänestämisestä löyytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.