Nuorisovaltuusto

Ryhmä nuoria aikuisia työskentelee yhdessä pöydän ääressä

Närpiön nuorisovaltuusto muodostettiin 2007 ja se koostuu 14-22 vuoden ikäisistä nuorisoedustajista.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on

  • Lisätä nuorten osallistumista heitä eri tavalla koskeviin yhteiskuntakysymyksiin.
  • Edistää myönteistä yhteiskuntakehitystä ja pyrkiä nostamaan viihtyvyyttä ja ymmärrystä paikallisyhteisöä kohtaan.
  • Olla foorumi, jossa nuorten mielipiteet tulevat esille ja välitetään eteenpäin yhteiskunnalle ja päätöksentekijöille.

Nuorisovaltuusto 2023-2025

Jäsen
Puheenjohtaja Åkerman Anton
Varapuheenjohtaja Janita Bäck
Nordman Melvin
Tigersted Felicia
Guldén Elsa
Lindeman Felicia
Naski Johan
Salkičević Erna
Filpus Emilia
Kaup.hall.edustaja Vikstrand Victoria
Sihteeri Lindegård Isabella