Nuorisovaltuusto

Ryhmä nuoria aikuisia työskentelee yhdessä pöydän ääressä
Ryhmä nuoria aikuisia työskentelee yhdessä pöydän ääressä

Närpiön nuorisovaltuusto muodostettiin 2007 ja se koostuu 14-22 vuoden ikäisistä nuorisoedustajista.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on

  • Lisätä nuorten osallistumista heitä eri tavalla koskeviin yhteiskuntakysymyksiin.
  • Edistää myönteistä yhteiskuntakehitystä ja pyrkiä nostamaan viihtyvyyttä ja ymmärrystä paikallisyhteisöä kohtaan.
  • Olla foorumi, jossa nuorten mielipiteet tulevat esille ja välitetään eteenpäin yhteiskunnalle ja päätöksentekijöille.

Nuorisovaltuusto 2021-2023

Jäsen
Puheenjohtaja Åkerman Anton
Varapuheenjohtaja Herrmans Jesper
Nordman Melvin
Bäck Janita
Guldén Elsa
Lindeman Felicia
Naski Johan
Nordin Ludvig
Kaup.hall.edustaja Vikstrand Victoria
Sihteeri Enqvist Ann-Katrin